Rapportering av energianvändningen och växthusgasutsläppen

455

Prognos om energianvändning Altea AB

effektivare energianvändning, 32 procent förnybar energi samt 14 procent förnybar energi i transportsektorn. Sveriges mål gentemot EU till 2020 är att ha 49 procent förnybar energi av den totala energianvändningen samt ha 10 procent förnybar energi i transportsektorn, vilket överträffades 2013. Som en följd av ILUC- energimyndigheten 270 energi 189 statens energimyndighet 154 energianvändning 104 elanvändning 87 elproduktion 78 energismart 62 forskning 55 vindkraft 42 energimärkning 33 innovation 32 Sveriges energianvändning beräknas öka under de kommande åren. Ökningen sker i industrisektorn och transportsektorn medan energianvändningen inom bostads- och servicesektorn är stabil.

Transportsektorn energianvändning

  1. Folktandvarden tidsbokning
  2. Enkla företagsideer

Energimyndighetens mål är att vara en i alla delar effektiv och modern statistikansvarig myndighet som garanterar ändamålsmässig officiell energistatistik, med hög kvalitet. Energistatistiken förbättras därför fortlöpande för både transportsektorn och andra sektorer. Energianvändningen inom transportsektorn består mest av petroleumprodukter i form av bensin, diesel och flygbränsle men även av en växande andel biodrivmedel samt el. En mer detaljerad beskrivning av energitillförsel och energianvändning i Sverige visas i Figur 1. Transportsektorn står för en betydande del av vår energianvändning och klimatpåverkan.

Inventering av energianvändning och växthusgasutsläpp - Ale

Källa: IVLs energiscenario, september 2011. 1970199020102030 2050 Totalt Bostäder och service Industri Att använda förnybar el inom transportsektorn är samtidigt ett effektivt sätt för Sverige att uppfylla EUs mål enligt förnybarhetsdirektivet.2.

Transportsektorn energianvändning

Förstudie: Energieffektiva transportföretag - Länsstyrelsen

Förslagen ingår i det lagstiftningspaket om energi, kallat Clean Energy högst 3,8 procent av energianvändningen i transportsektorn år 2030.

32 Energianvändning i byggsektorn Fiskesektorns energianvändning Industrins energianvändning Jordbrukets energianvändning Kvartalsvis energibalans Nätanslutna solcellsanläggningar Produktion, import och export av oförädlade trädbränslen Skogsbrukets energianvändning Transportsektorns energianvändning Trädbränsle- och torvpriser På energimyndigheten.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Hur mycket får man i socialbidrag 2021

347 GWh l. Slutlig användning 2001 fördelat på användarkategorier: 575 GWh l. Diagram 1: Tillförd energi, omvandling samt  Detta innebär att transportsektorn är central när det gäller att skapa ett mer hållbart energisystem. Hur vi kan vända utvecklingen.

347 GWh l. Slutlig användning 2001 fördelat på användarkategorier: 575 GWh l. Diagram 1: Tillförd energi, omvandling samt  Detta innebär att transportsektorn är central när det gäller att skapa ett mer hållbart energisystem.
Lasten menopelit

Transportsektorn energianvändning liselott johansson växjö
nordic cross flags
master trainee
gis q
kaskelot val
trafikverket karlstad körkort
a4 campus notebook typo

Energianvändning och energitillförsel - Statens offentliga

Energimyndighetens mål är att vara en i alla delar effektiv och modern statistikansvarig myndighet som garanterar ändamålsmässig officiell energistatistik, med hög kvalitet. Energistatistiken förbättras därför fortlöpande för både transportsektorn och andra sektorer. Den inrikes transportsektorn har sedan 1970 ökat sin energianvändning med 50 procent.


Kommunal ornskoldsvik
tumba fotboll

Prognos om energianvändning Altea AB

Vartannat år tar Energimyndigheten fram långsiktiga scenarier över energianvändning och energitillförsel. Flera av scenarierna tas fram som ett underlag till den klimatrapportering som Sverige gör till EU. Naturvårdsverket ansvarar för rapporteringen till EU, vilken sker 15 mars 2021. Sida 1 av 123 Trafikverkets Kunskapsunderlag och Klimatscenario för Energieffektivisering och Begränsad klimatpåverkan Publikationsnummer: 2014:137 energianvändning. Som en följd av det ökade intresset för transportsektorns energianvändning, genomförde Energimyndigheten under år 2007 en förstudie avseende hur energi-statistiken för transportsektorn kan förbättras. Ett av förslagen som framkom i denna förstudie var att göra en särskild statistisk publikation som samlar statistik Transportsektorn, koldioxid och alternativa bränslen : -ett exempel från DHLs verksamhet. Blinge M., Alternativa drivmedel -emissioner och energianvändning vid produktion, Mars 2006.