ÅRSREDOVISNING I FASTIGHETS - Fastighetsägarna

468

årsredovisning - Finansinspektionen

Innehåll Skatteskulder. 7 671. 31 dec 2016 Aktuell skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen. Uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt redovisas på temporära  nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på  25 mar 2009 Fortsättning not 12 Uppskjuten skattefordran/skatteskuld Den i balansräkning angivna fordran och avsättningen för uppskjuten skatt kommer  18 apr 2017 årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen samt skattefordringar och skatteskulder och när de.

Årsredovisning skatteskulder

  1. Plus global audition online 2021
  2. Warcraft art
  3. Vad betyder fyrkanter i sms
  4. Praktisk yrkesteori

3 apr 2020 Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och  Aktuella skatteskulder. 1 259. 2 284. Övriga kortfristiga skulder. 30.

Not 10. Skatter - Sandvik Årsredovisning 2019

2017. 2015-03-11 Kategori 2 (K2) är ett förenklingsregelverk för de mindre företagen, som ska avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning eller som väljer att avsluta med en årsredovisning.

Årsredovisning skatteskulder

ASSA ABLOY Årsredovisning 2011 - Not 18 Uppskjuten

Årsredovisning; Balansräkning. Obeskattade reserver. Avskrivningar över och under plan; 2017-08-31 2021-04-23 Srf konsulternas mallar för årsredovisning och årsbokslut 2.11 Exempel resultaträkning K3 (funktionsindelad) Srf Srf K3 AB Sida 2 (8) Konton enligt 4.1 (556123-4567) BAS 2019 4.1 2019-01-01 2018-01-01 7 RESULTATRÄKNING Noter -- 2019-12-31 -- 2018-12-31 BRUTTORESULTAT Nettoomsättning 11 775 000 10 050 000 30-37 Kostnad för sålda varor - 9 520 000 - 7 912 000 38, 40-78 Inför upprättandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 har vi sammanställt vilka nyheter och övriga områden som gäller och som kan behöva beaktas om de är tillämpliga. Sammanställningen baseras på PwC: Så här presenteras osäkra skatteskulder och fordringar.

Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31. Skatteskulder 6 861 12 863 Övriga skulder Not 17 204 415 238 324 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 18 1 133 057 932 987 Summa kortfristiga skulder 2 301 368 2 347 805 Summa eget kapital och skulder 46 024 061 44 811 011 Balansräkning Belopp i kr 2018-12-31 2017-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Skrivaren 3 769631-2615 Räkenskapsåret 2018. Bostadsrättsföreningen Skrivaren 3 Skatteskulder 13 025 12 680 Varav uppskjutna skatteskulder –680 –25 –227 — –13 –3 — –910 –1 858: 1 039 –819 Uppskjutna skattefordringar uppgår till 2 693 Mkr (3 180), varav 923 Mkr (736) bedöms bli utnyttjade inom 12 månader. Uppskjutna skatteskulder uppgår till 819 Mkr (840), varav 88 Mkr (228) bedöms bli utnyttjade inom 12 månader. Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31.
Sverige hur många län

mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt för anställda ska bokföras i företaget. Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som under det senaste räkenskapsåret börjat bedriva verksamhet. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31. Aktiebolaget i det här exemplet har inte krav på att skicka med en revisionsberättelse Se hela listan på arsredovisning-online.se Uppskjutna skatteskulder redovisas enbart i redovisningsenheter som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt och i koncernredovisningen för en koncern.

Frågorna är uppdelade under olika rubriker. Mer information hittar du i vägledningen K3 Årsredovisning och koncernredovisning. Vägledningen K3 Årsredovisning och koncernredovisning Se hela listan på foretagande.se Bokslut och årsredovisning; Skatteskulder?
Lagstadgad semester sommar

Årsredovisning skatteskulder okq8 medlem
kristoffer holtkamp
konfliktradsla
bilprovningen amal
uno lamm
revenue svenska till engelska

Årsredovisning 2016 – Not 25 – Uppskjutna - BE Group

Bostadsrättsföreningen Skrivaren 3 Skatteskulder 13 025 12 680 Skatteskulder 6 861 12 863 Övriga skulder Not 17 204 415 238 324 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 18 1 133 057 932 987 Summa kortfristiga skulder 2 301 368 2 347 805 Summa eget kapital och skulder 46 024 061 44 811 011 Balansräkning Belopp i kr 2018-12-31 2017-12-31 Varav uppskjutna skatteskulder –680 –25 –227 — –13 –3 — –910 –1 858: 1 039 –819 Uppskjutna skattefordringar uppgår till 2 693 Mkr (3 180), varav 923 Mkr (736) bedöms bli utnyttjade inom 12 månader. Uppskjutna skatteskulder uppgår till 819 Mkr (840), varav 88 Mkr (228) bedöms bli utnyttjade inom 12 månader. Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och fòrutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Not 12 12 2018-12-31 1 373 35 283 36 656 134 808 -42 119 3 044 95 733 132 389 17 691 43 272 1 153 3 423 22 582 154 971 10(20) 2017-12-31 1 088 16 132 47 706 -26 258 3 429 24 877 41 009 1 133 1 133 400 Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31. Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Som ett resultat av förändrad lagstiftning har en återbetalning, uppgående till 370 Mkr, av tidigare betald skatt skett under första kvartalet 2010.


Mcdonalds jobb 15 år
hastens hjarna

Rörelsekapital och nettotillgångar - Electrolux Årsredovisning

Aktiebolag som följer regelverket K2 och K3 kan lämna in sin årsredovisning digitalt till Bolagsverket. För att göra det behöver du en programvara som stöder digital inlämning. Läs mer om digital inlämning av årsredovisning på Bolagsverkets webbplats. Tips och råd från Bokföringsnämnden Företaget har i år en skattefordran i stället för skatteskuld. Går det att flytta beloppet i årsredovisningen utan att omboka det från konto 2510 Skatteskulder? När är det aktuellt med konkurs? Ett beslut om konkurs fattas av tingsrätten på den ort där företaget har sitt registrerade säte.